Nye runde bordplater

Platene leveres i standardstørrelsene:

Ø: 60 cm

Ø: 80 cm

Ø: 110 cm

Ø: 120 cm

Ø: 140 cm

Kontakt oss for andre størrelser