SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Salgs- og leveringsbetingelser Møbel Meglerne AS (heretter kalt MM)

 

 1. Gyldighet
  Salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra MM med mindre andre betingelser er avtalt skriftlig. Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt salgsbetingelsene. MM garanterer for at varen er på lager ved kjøpsinngåelse, men gir ingen garanti for at det vil være normal lagervare.
 2. Tilbud
  Våre tilbud er basert på salg av brukte kontormøbler, og tilbudet er gyldig så lenge vi har varene på lager. Dersom varene blir utsolgt i tilbudsperioden, vil MM søke å foreslå tilsvarende/liknende produkter
 3. Produktbeskrivelse
  Produkter leveres «as is» fra MM, og må betraktes som brukte kontormøbler. Kjøper aksepterer ved avtaleinngåelse at produktene kan variere i kvalitet, men dog fullt ut funksjonelle.
 4. Garanti
  MM tilbyr 6 måneders garanti for alle produkter kjøpt hos oss. Dersom det vil være enklere å bytte til et liknende produkt, vil det vurderes ved hver enkelt tilfelle.
 5. Priser
  Priser vil variere i forhold til MM`s innkjøpspris på produktet, og vil variere ved større kvantum. Prisene oppgis alltid eks. mva. Ved kjøp av nye produkter kan MM endre pris ved endringer i leverandørpris – valutakursendring – toll -og avgifter. Dette gjelder også ved tilbud MM har gitt. Vi tar forbehold om feil i pris og spesifikasjoner.
 6. Miljøgebyr
  Møbelmeglerne legger til et miljøgebyr på fakturaer fra oss. Et miljøgebyr er et resultat av de miljøkravene kundene stiller av oss som leverandør, og for utgiftene vi har for å tilfredsstille disse kravene. Vi har er Miljøfyrtårn og har egne kostnader opp mot miljødeklarasjoner: EPD (Environmental Product Declaration), samt et kommende miljøregnskap. Et miljøgebyr bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi blir også belastet med miljøgebyrer fra våre leverandører. Møbel Meglerne setter søkelys på miljø og bærekraft, der vi bidrar til gjenbruk og resirkulering av kontormøbler. Møbel Meglerne har levert flere gode prosjekter som gir positive klimaavtrykk for sluttkunden.
 7. Betalingsbetingelser
  Bedriftskunder: Våre fakturaer er overlatt til ekstern inndrivelse, og vil bli fakturert fra Resurs Bank. Betalingsbetingelser er 14 dager, og forsinkelsesrente vil bli belastet kunde ved forsinket betaling.Privatpersoner: Varene betales med VIPPS ved henting eller på forskudd på VIPPS om varene skal leveres.Bestillinger på nettstedet vårt: www.møbelmeglerne.no kan betales med Visa, MasterCard eller faktura, og vil bli fakturert fra Walley, en del av Collector Bank AB.
 8. Retur
  Varer tas normalt ikke i retur. MM skal godkjenne all retur i forkant, og kunde vil bli belastet for returkostnader dersom MM ikke kan lastes for årsak til returen.
  Privatkunder som har handlet på nettstedet vårt, har 14 dager angrerett. MøbelMeglerne må underrettes på en utvetydig måte om beslutningen om å gå fra avtalen. Det tilsendte angreskjemaet kan benyttes, men det er ikke obligatorisk.
 9. Salgspant
  MM har salgspant i de leverte produktene inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.
 10. Erstatningsansvar
  Et evt. erstatningsansvar for MM skal uansett begrenses til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos MM. Erstatning er ansvaret oppad begrenset til varens verdi.
 11. Reklamasjon og mangler
  Kjøper plikter å inspisere varen ved mottakelse. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottakelsen.
 12. Leveringsbetingelser
  MM leverer varer direkte fra eget lager, og påregner frakt -og monteringskostnader ihht til tilbud og mengde. Dersom kunde ikke kan ta imot varene som avtalt på forhånd med MM, vil kunde bli holdt ansvarlig for de merkostnader som tilkommer. Ved vesentlig avvik i forhold til oppgitte leveringsdatoer skal MM varsle kjøper så tidlig som mulig, samt begrunne årsaken til leveringsutsettelsen.
 13. Ekstra arbeid
  Arbeid utover avtalt leveranse vil medføre merkostnader.
 14. Tvister
  Tvister under denne avtale skal partene så langt det er mulig søke å løse ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning iht norsk rett ved norske domstoler.