PERSONVERNÆRKLÆRING
I denne personvernerklæringen gjør vi rede for vår håndtering av personopplysninger
som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre kunder og nettbesøkende.

I den forbindelse har vi ansvar for å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte,som oppfyller både lovkrav og de forventningene brukerne våre har.

Ansvarlig
Det er MøbelMeglerne AS som er behandlingsansvarlig virksomhet for behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne erklæringen.
Behandlingsansvarlig i bedriften er daglig leder i MøbelMeglerne om
ikke oppgaver er delegert. Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret.

Henvendelser for innsyn, retting, sletting og flytting (dataportabilitet) kan gjøres til
post@mm-as.no som også kan ta imot henvendelser om sletting av bilder/video.

Overordnet beskrivelse av virksomheten
MøbelMeglerne AS org.nr 983728650 driver kjøp og salg av brukte kontormøbler

Informasjon
MøbelMeglerne AS har et skjema på nettsidene som gir interessenter mulighet til å be om tilbud på møbler eller tilby egne møbler for salg.

Personopplysninger vi innhenter er navn og e-post. I tillegg gis det mulighet til å oppgi adresse og telefonnummer.

Nyhetsmail
Vi sender ut nyhetsmail med hilsen og redaksjonelt innhold via vår e-postserver,
Mailen produseres via mal i WordPress, og sendes ut til alle registrerte kunder, samt andre som bestiller dette på vår egen nettside via mail.
Mailadressene hentes ut fra kundedatabasen, som oppdateres ukentlig.

Bilder
MøbelMeglerne benytter bilder kjøpt fra rettighetshaver eller bilder tatt av MøbelMeglerne i våre egne lokaler eller som referanse godkjent av kunden.
Bilder fjernes/slettes på oppfordring fra den som er avbildet.

Styremedlemmer
Personopplysninger om styremedlemmer, som også er å finne offentlig i
Brønnøysundregisteret, lagrer vi. I tillegg lagrer vi kontonummer for dem som krever refusjon for utlegg i forbindelse med styrevervet. Opplysninger slettes etter 5 år etter avsluttet tjeneste, med unntak av navn, stilling/rolle og tidsperiode, som beholdes pga. historisk verdi.

Ansatte og arbeidssøkende
MøbelMeglerne AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Det registreres nødvendige
opplysninger for utbetaling av lønn og opplysninger knyttet til vedkommendes
arbeidsinstruks. Personopplysninger, CV og søknad til ansatte blir lagret i egne mapper som er passordbeskyttet, og hvor kun ledelsen og Økonomiavdeling v/leder har tilgang, inntil fem år etter at vedkommende sluttet i stillingen.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Vi behandler all innkommet e-post i henhold til innhold.

post@mm-as.no

Møbel Meglerne AS, Nye Vakåsvei 20, 1395 Hvalstad, org.nr 983728650