Leasing

Ikano BankHvorfor eie når du kan leie?
Vi samarbeider med Ikano Bank, og kan tilby leasing av møbler. Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Kostnadene fordeles over den perioden utstyret benyttes.

Økt handlekraft
Leasing gir 100 % finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.

Enklere økonomistyring
Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.

Skattefordel
Hele leasingbeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.

Eksempel (fem år)
Kr 65 000,- + mva. = 1 308,- + mva. pr. md.
Kr 250 000,- + mva. = 4 976,- + mva. pr. md.