Nye hjørne bordplater, flere varianter

Platene leveres i standardstørrelsene:

1800 x 800 x 600 x 1200

1600 x 800 x 600 x 1200

Kontakt oss for andre størrelser

Ben/understell må kjøpes i tillegg